Egbebasbas Ki Egbasa Te Hep-at ne Linalahalan Practicing Reading in Four Languages

Eg-untud te diip

Sa pagsakay

Sa pagsakag

Riding public transportation