Matigsalug Manobo Vernacular Lexicon

Previous Word   Up to main Vernacular Lexicon page   Next Word

lengleng
/lɔŋlɔŋ/
 
n.
rainy season
Iyan ka peg-uran te warè sanggel bunsud te maselem peendiyè te maapun piru kenè ne dakel ne uran ke kenè pahanlad seini wey dereisek wey egpanggapun ka langit wey warè aldew ne egkakita. Kenè egmakaleug-leug ka me etew kayi su maagsil wey kenè egsanggel ka uran. Warè migpasabut ne egpamaggiyu ka me weyig wey ka me beuhan su deisek man ka uran piru kenè egsanggel.
Mareet ne igleleug ka lengleng su maagsil wey basak ka dalan.
The rainy season is not good for walking, because it's to cold and the pathways are muddy.
Eng. rainy season; wet season; season, rainy; season, wet
Tag. tag-ulán
Ceb. ting-ulan
OCM: Ethnometeorology (821)
DDP: Rain (1.1.3.3)
Online dict status: -
Usage level: M
 
v.
for it (eglengleng, actor & theme, eg><ø-) to rain for a long time
Eng. rain for a long time; rainy season, be the
Online dict status: -
Usage level: M

Updated by: RJH,AAA,QDL,NJK
Last updated: 13/Oct/2009

Link to Bible concordance

"lengleng"